logo

BİLİMSEL YAYINLARI

Uzmanlık Eğitimleri Sırasında Hazırlanan Tez çalışmaları

1- Önal (Fettahoğlu) EÇ, Şizofreni hastalarının psikotik olmayan kardeşlerinde bilişsel işlevler: Nöropsikolojik ve nörofizyolojik bir çalışma, Psikiyatri uzmanlık tezi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Antalya, 1999

2- Fettahoğlu EÇ, Hareketlilik ve/veya dikkatsizlik yakınmalarıyla başvuran çocukların ruhsal ve nöropsikolojik olarak değerlendirilmeleri, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları yan dal uzmanlık tezi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Antalya, 2002

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI&SSCI& Arts and Humanities)

 1. 1.Duman, Ö, Kizilay, F, Fettahoglu, C, Ozkaynak, S, Haspolat, S, ‘Electrophysiologic and Neuropsychologic Evaluation of Patients with Centrotemporal Spikes’, International Journal of Neuroscience, 2008, 118:7, 995 -1008
 2. 2.Fettahoğlu EÇ, Satilmis A, Gokcen C, et al. Oral megadose methylphenidate ingestion for suicide attempt , Pediatrics International, DEC 2009 51: 6,  844-845
 3. 3. Akdag ST, Fettahoğlu EÇ, Ozatalay E, Pedal Edema Induced by Low-Dose Risperidone Monotheraphy in a Child, Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, AUG 2009 19:4, 481-482
 4. 4.Tahiroglu AY, Celik GG, Fettahoğlu Ç, et al Problematic Internet Use in the Psychiatric Sample Compared Community Sample, Nöropsikiyatri Arşivi- Archives of Neuropsychiatry 2010 47:3  241-246
 5. 5.Duman O, Arayici S, Fettahoglu C, Eryilmaz N, Ozkaynak S, Yesilipek A, Hazar V, Neurocognitive Function in Patients with Beta-Thalassemia Major., Pediatrics International (2011) 53, 519–523
 6. 6.Doganavsargil-Baysal OCinemre BAksoy UMAkbas HMetin OFettahoglu CGokmen ZDavran F. Levels of TNF-α, soluble TNF receptors (sTNFR1, sTNFR2), and cognition in bipolar disorder. Hum Psychopharmacol. 2013 Mar;28(2):160-7
 7. 7.Yılmaz A, Gokcen C, Fettahoglu E.C, Ozatalay E, The Effect of methylphenidate on executive functions in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Klinik Psikopharmakoloji Bülteni 2013; 23(2): 162-170
 8. 8.Fettahoglu E.C., Primer psikiyatrik bozukluklarla ilişkili saç kayıpları, Türkderm sonbahar özel sayısı 2014, baskıda


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 1. 1.Önal Ç, Birsöz S, Borderline Kişilik Bozukluğu, Aile psikopatolojisi ve Tedavi İlkeleri: Bir Olgu Tartışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 1999; 10 (2): 143-150
 2. 2.Fettahoğlu Ç, Özatalay E, Çocuklarda Hareketlilik ve/veya Dikkatsizlik Yakınmaları ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2006,13(1):13-18
 3. 3.Fettahoğlu Ç, Koparan C, Özatalay E, Türkkahraman D, İnsüline bağımlı diabetes mellitus tanılı çocuk ve ergenlerde gözlenen ruhsal güçlükler, Türkiye’de Psikiyatri, 2007, 9(1) :32-36
 4. 4.Şimşek Ş, Fettahoğlu C, Özatalay E, Cinsel istismara uğramış çocuklarda ve ebeveynlerinde travma sonrası stres bozukluğu, Dicle Tıp Dergisi  2011; 38 (3): 318-324
 5. 5. Gökçen C, Özatalay E, Fettahoğlu E.Ç, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında Psikolojik Belirtiler Ve Aile İşlevselliği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi : 2011, 18 (2):95-104
 6. 6.Şimşek Ş, Gökçen C, Fettahoğlu E.Ç, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocukların Ebeveynlerinde DEHB ve Diğer Psikiyatrik Belirtiler, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:230-237
 7. 7.Fettahoglu E.C., Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Sayısı, 2013; 6(4):33-42


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler 

 1. 1.Önal Ç, Önal Z, İpekçi S, Özkaynak S, Karaman T. Cognitive functioning in nonpsychotic siblings of schizophrenic patients: a neurophysiological and neuropsychological study. 2nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, 22-24 Ekim 1999, Bursa
 2. 2.İpekçi S, Önal Z, Önal Ç, Özkaynak S, Karaman T. Assessment of schizophrenic patients’ cognitive functions by neuropsychological and neurophysiological methods. 2nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, 22-24 Ekim 1999, Bursa
 3. 3.Özkaynak S, Özatalay E, Önal MZ, Erengin N, Önal Ç, Karaman T, 10th European Congress of Clinical Neurophysiology, 26-30 August 2000, Lyon, France Movement related cortical potentials in children with Tourette’ s syndrome. Clin. Neurophysiol. 111 (suppl.1) S25
 4. 4.Özkaynak S, Özatalay E, Önal MZ, Erengin N, Önal Ç, Karaman T. Movement related cortical potentials in children with Tourette’ s syndrome. Sixth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorder, 11-15 June 2000, Barcelona, Spain, Movement Disorders, 15 (Suppl. 3): 250.
 5. 5.Erengin N, Aktekin B, Özatalay E, Önal Ç, Karaman T, Çocukluk Çağı Obsesif kompulsif bozukluğunda nörofizyolojik ve nöropsikolojik testler ve tedavi ilişkileri, 5. International Clinical Neurophysiology Symposium ve 18, Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 1-5 Mayıs 2001, Antalya
 6. 6.Duman Ö, Kızılay F, Fettahoglu Ç, Ozkaynak S, Haspolat S, Electrophysiologic and neuropsychologic evaluation of patients with centro-temporal spikes, 7th European Congress of the European Pediatric Neurology Society and 9th Congress of the Turkish Child Neurology Society,  26-29 September 2007 Kuşadası Turkey
 7. 7.Fettahoğlu Ç, Duman Ö, Erin N, Ekinci NÇ, Yavuzer U, Özatalay E, Haspolat Ş, Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Gene Polymorphism and Its Effect on Serum BDNF Levels in Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 18th International Congress of IACAPAP, 30 April – 3 May 2008 İstanbul/ Turkey
 8. 8.Tahiroglu AY, Celik GG, Fettahoğlu Ç et al, Problematic internet use in the psychiatric sample including adolescents, 18th International Congress of IACAPAP, 30 April – 3 May 2008 İstanbul/ Turkey
 9. 9.Akman S, Fettahoğlu Ç, Sever L, Aksu N, Ekim M, Bakkaloğlu SA, Poyrazoğlu H, Noyan A, Fidan K, Koyun M, Ozcakar B. Psycho-Socioeconomic Status of Parents and Its Effects on Morbidity in Children on Chronic Peritoneal Dialysis: A TUPEPD Study. 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, İstanbul,2 0-24 Haziran 2008
 10. 10.Akman S, Fettahoğlu Ç, Sever L, Aksu N, Ekim M, Bakkaloğlu SA, Poyrazoğlu H, Noyan A, Koyun M, Özcakar B, Fidan K. Low Scoring on Quality of Life is Associated with Higher Complication Rates in Children on Peritoneal Dialysis: A TUPEPD Study. 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, İstanbul,  20-24 Haziran 2008
 11. 11. Akman S, Fettahoglu Ç, Sever L, Aksu N, Ekim M, Bakkaloglu S, Poyrazoglu H, Noyan A, Ozcakar B, Fidan K, Koyun M. Psychopathology of Children on Peritoneal Dialysis: Effect of Residual Urine Volume on Anxiety. 42nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Lyon, 11-14 Eylül 2008
 12. 12. Akman SFettahoglu Ç, Sever L, Aksu N, Ekim M, Bakkaloglu S, Poyrazoglu H, Noyan A, Fidan K, Koyun M, Ozcakar B. Psycho-Socioeconomic Status of Parents and Its Effects on Morbidity in Children on Chronic Peritoneal Dialysis. 42nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Lyon, 11-14 Eylül 2008


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

 1. 1.Koparan C, Fettahoğlu Ç ,Özatalay E, Bir Olgu nedeniyle Velo-cardio-fasial Sendrom, 14, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan 2004, Bursa
 2. 2. Fettahoğlu Ç,  Erengin N, Aktekin B, Özatalay E, Özkaynak S, Obsesif kompulsif bozukluk ve Tourette sendromunda işitsel uyarılmış potansiyel farklılıkları, 15, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan 2005, İstanbul
 3. 3. Fettahoğlu Ç, Özatalay E,Hareketlilik/Dikatsizlik yakınmalarıyla başvuran çocukların ruhsal yönden değerlendirilmesi, 15, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan 2005, İstanbul
 4. 4.Fettahoğlu Ç, Satılmış A, Gökçen C, Özatalay E, Metilfenidat ile intihar girişimi: Bir olgu, 16, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2006 Antalya
 5. 5. Fettahoğlu Ç, Koparan C, Tekeli G, Özatalay E, Gökçen C, Yılmaz A, İnsuline bağımlı diabetes mellitus tanılı çocuk ve ergenlerin depresyon ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi, 16, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2006 Antalya
 6. 6.Akman S, Fettahoğlu Ç, Sever L, Aksu N, Ekim M, ve ark, Periton diyalizinde izlenen çocuklarda psikopatoloji: Rezidüel idrarın anksiyeteye etkisi, 24, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 15-18 Kasım 2007, Antalya
 7. 7.Akman S, Fettahoğlu Ç, Sever L, Aksu N, Ekim M, Bakkaloğlu S, Poyrazoğlu H, Noyan A, Fidan K, Koyun M, Özçakar B. Ebeveynlerin Psikopatolojisi ve Kronik Periton Diyalizinde İzlenen Çocuklarına Etkisi. 5. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi, Kapadokya, 9-12 Ekim 2008
 8. 8.Akman S, Fettahoğlu Ç, Sever L, Aksu N, Ekim M, Bakkaloğlu S, Poyrazoğlu H, Noyan A, Koyun M, Özçakar B, Fidan K. Periton diyalizi hastalarında yaşam kalitesi skorları ve komplikasyonlarla ilişkisi. 5. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi, Kapadokya, 9-12 Ekim 2008
 9. 9.Tekeli G, Fettahoğlu EC, Özatalay E, Yeşilipek A.Kemik İliği Nakli olan Çocuklarda ve Annelerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu, 19, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antakya,14-17 Nisan 2009
 10. 10.Akdag ST, Fettahoğlu EÇ, Ozatalay E Çocukta düşük doz risperidon monoterapisinin neden olduğu bir pedal ödem vakası, 20, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bodrum, 25-28 Nisan 2010
 11. 11.Arslan N, Demirezen S, Karagüzel G, Boneval C, Çetiner İ, Fettahoğlu Ç, Akçurin S, Bircan İ, Melikoğlu M, Cinsiyet gelişim bozukluğu olan hastalarımızın değerlendirilmesi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2011 25: suppl, kongre özel sayısı
 12. 12.Şimşek Ş, Fettahoğlu E.Ç, Özatalay E, Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde bireysel, ailesel ve istismara ait özelliklerin tanımlanması, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya 25-28 Nisan 2011
 13. 13.Fettahoğlu E.Ç, Şimşek Ş, Özatalay E, Cinsel istismar mağdurlarında intihar ve kendine zarar verme davranışları ve risk faktörleri21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya 25-28 Nisan 2011
 14. 14.Şimşek Ş, Fettahoğlu E.Ç, Özatalay E, Cinsel İstismara uğramış çocuklarda ve ebeveynlerinde travma sonrası stress bozukluğu, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya 25-28 Nisan 2011
 15. 15.Tekeli G, Ulusan S, Uzun A, Fettahoğlu E.Ç, Çok erken başlangıçlı şizofreni olgusu ve risperidon kullanımı, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya 25-28 Nisan 2011
 16. 16.Yılmaz A, Fettahoğlu E.Ç, Özatalay E, Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda yürütücü işlevlerin değerlendirilmesi, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya 25-28 Nisan 2011
 17. 17. Erkan M, Gençoğlan S, Fettahoğlu E.Ç, Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Bir Ebeveyn İle Yaşamak Ergenlerin Ruh Sağlıklarını Nasıl Etkiliyor?, 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant/Bolu 24-27 Nisan 2012
 18. 18.Uzun A, Fettahoglu E.Ç, Şimşek Ş, Özatalay E, Durmaz E, Bircan İ, Tip 1 Diabetli çocuklarda benlik saygısı ve psikopatoloji, 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant/Bolu 24-27 Nisan 2012
 19. 19.Fettahoğlu Ç, Çakil A, Turgut E, Başak S, Şenol Y, Araştirma Görevlileri Ve Uzmanlik Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Ve Genel Sağlik Durumunun Değerlendirilmesi Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, Umuttepe Yerleşkesi/Kocaeli 2-3 Mayıs 2013


Bilimsel kitaplarda bölüm çevirisi 

 1. 1.Fettahoğlu E.Ç, Ruh Sağlığı Hizmetleri Araştırması, syf: 80-94, Current Psikiyatri Tanı ve Tedavi Ebert MH, Loosen PT, Nurcombe B, Çev Ed. Birsöz S, Karaman T, Güneş Kitabevi, Ankara, 2003
 2. 2.Fettahoğlu E.Ç, Yeme Bozuklukları, syf:421-429, Current Psikiyatri Tanı ve Tedavi Ebert MH, Loosen PT, Nurcombe B, Çev Ed. Birsöz S, Karaman T, Güneş Kitabevi, Ankara, 2003
 3. 3.Fettahoğlu E.Ç, Dürtü Kontrol Bozuklukları, syf: 453-459, Current Psikiyatri Tanı ve Tedavi Ebert MH, Loosen PT, Nurcombe B, Çev Ed. Birsöz S, Karaman T, Güneş Kitabevi, Ankara, 2003
 4. 4.Fettahoğlu Ç, Genellikle bebeklik ve erken çocukluk döneminde (0-5 yaş arası) ortaya çıkan bozukluklar, syf:533-561, Current Psikiyatri Tanı ve Tedavi Ebert MH, Loosen PT, Nurcombe B, Çev Ed. Birsöz S, Karaman T, Güneş Kitabevi, Ankara, 2003
 5. 5. Fettahoğlu Ç, Genellikle orta çocukluk döneminde (6-11 yaş arası) yada ergenlik döneminde görülen hastalıklar, syf:562-586,  Current Psikiyatri Tanı ve Tedavi Ebert MH, Loosen PT, Nurcombe B, Çev Ed. Birsöz S, Karaman T, Güneş Kitabevi, Ankara, 2003
 6. 6. Fettahoğlu Ç, Antipsikotikler (Nöroleptikler), syf: 109-159 Klinik El Kitabı, Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç kullanımı, Çev Ed: Avcı A, Yolga Tahiroğlu A, Adana Nobel Kitabevi, 2010


Bilimsel kitaplarda yer alan bölüm yazarlığı

 1. 1.Fettahoğlu Ç, Özatalay E, Ebeveynlerdeki Psikiyatrik Bozuklukların Çocuklar Üzerine Etkileri, Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım, Ed: Tüzün DÜ, Hergüner S, Epsilon yay, İstanbul, 2007
 2. 2.Özatalay E, Fettahoğlu Ç, Çocuk ve Ölüm, Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım, Ed: Tüzün DÜ, Hergüner S, Epsilon yay, İstanbul, 2007


Yönetilen Uzmanlık Tezleri 

 1. 1.“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Yürütücü İşlevler Ve Metilfenidatın Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi” Alper Yılmaz, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Antalya, 2010
 2. 2. “Ergenlerin bağlanma stilleri ile ebeveynlerinin bağlanma stilleri arasındaki ilişki” Dr. Senem Turan Akdağ, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Antalya, 2011
 3. 3.”Cinsel istismar mağduru ergenlerin repertuar grid tekniği ile değerlendirilmesiDr. Ayla Uzun, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Antalya, 2013


Yürütülen Projeler

 1. 1.Tourette Sendromu ve ilişkili bozukluklarda Genetik Çalışmalar, (merkez sorumlusu) Yale University Neurogenetic Program, Yale Üniversitesi, Medical School,  New Haven, ABD (2007-2010)
 2. 2.Otizm ve ADHD Hastalıklarında BDNF Gen polimorfizminin ve Serum BDNF Düzeyinin Etkisi, (proje yürütücüsü) Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2004 (tamamlandı)
 3. 3.Uluslar arası Çok Merkezli “Şizofrenili ergen hastaların tedavisinde Aripiprazol ilacının iki sabit oral dozunun (10 veya 30 mg) kullanımı üzerine çok merkezli randomize çift kör plasebo kontrollü bir çalışma”, (araştırmacı),  Otsuka Maryland Research Institute Inc. ADB, 2005-2006


Bilimsel toplantılarda gerçekleştirilen görevler

 1. 1.Diyaliz Hastalarında Psikososyal Sorunlar ve Rehabilitasyon; Çocuk diyaliz hastalarında psikososyal sorunların büyük hastalardan farklılıkları ve bezerlikleri (konuşmacı: Fettahoğlu Ç), Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi ve NDTHD Ortak Eğitim Toplantısı, Antalya, 14 Mayıs 2005
 2. 2.Otizm ve Klinik özellikleri (konuşmacı: Fettahoğlu Ç), Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Beden Eğitimi Kursu Antalya,  26 – 29 Ocak 2007
 3. 3.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Konsultasyon Liyezon: Olgu Tartışmaları; Nörolojik Bozukluğu ve Ruhsal sorunları olan Bir Ergen Olgu sunumu (konuşmacı: Fettahoğlu Ç), 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme/İzmir 19-22 Nisan 2007
 4. 4.Bipolar Disorder in Children and Family-based Approaches , oturum başkanı: Goldstein T and Fettahoglu C, 11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress, 26-29 September 2008 Antalya Türkiye
 5. 5.Çocuk Acilde Adli ve Psikiyatrik Sorunlar paneli: Psikiyatrik aciller ve deliryum, (konuşmacı) V. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 8-12 Nisan 2008, Antalya, Türkiye
 6. 6.Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (konuşmacı), 3. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi Antalya, 4-6 Mart 2011
 7. 7.21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Antalya 25-28 Nisan 2011 Kongre Bilimsel Sekreteryası: Çığıl Fettahoğlu & Evrim Aktepe
 8. 8.Akdeniz Pediatri Derneği Toplantısı: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, 1 Mart 2014 Konuşmacı
 9. 9.Akdeniz Pediatri Derneği Toplantısı: Otizm Spektrum Bozukluklar, 1 Mart 2014 Konuşmacı


Katıldığı Kurslar, Eğitimler 

 1. 1.‘‘Probleme Dayalı Öğrenme kurusu’’ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, 18 Mart 2003
 2. 2. “Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi kursu” Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, 8-11 Nisan 2003
 3. 3.“PANSS, Movement Scale, K-SADS-PL Rater Training and Certification), I3 research Agra, India, 30 Kasım-1 Aralık 2005
 4. 4.“DATATRAK Entry 3,2 Training” DATATRAK International, Agra India, 29 Kasım 2005
 5. 5.“Oyun terapisi Kursu” Halime Odağ Vakfı 2007- 2008
 6. 6.Çocuk ve ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi” kursu, Mart 2014- halen


Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Psikiyatri Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Antalya Tabip Odası